Notes florístiques de les conques altes dels rius Segre i Llobregat. V.

Autors/ores

  • Pere Aymerich i Boixader

Resum

S'aporten noves dades per a la flora regional de les conques superiors dels rius Segre i Llobregat (Pirineus orientals, Catalunya). Destaquem el conjunt de localitats que precisen la distribució de l'endemisme d'àrea restringida i mal conegut Alchemilla cadinensis. Una part notable de les citacions correspon a plantes introduïdes, al·lòctones al conjunt de Catalunya o bé a la zona d'estudi, de les quals destaquen les primeres observacions en aquesta àrea de la invasora Impatiens glandulifera.

Descàrregues

Publicat

2021-11-12

Número

Secció

Segon trimestre 85 (2)