[1]
Z. Planinc, “La forma literària i dialògica de les imatges del sol, la línia i la caverna de <i>La república</i> de Plató”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 24, pp. 157–180, Nov. 2013.