[1]
M. Jorbaba i Grau, “Intencionalitat (<I>Intentionalität</I>)”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 24, pp. 115–134, Nov. 2013.