[1]
A. Bosch-Veciana, “Eἴδωλον i εἰκών. Dos noms i una problemàtica sobre la representació de la imatge en la Grècia antiga”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 24, pp. 25–61, Nov. 2013.