[1]
S. Rosell, “Virtuts intel·lectuals i llibertat de la raó”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 23, pp. 135–150, Oct. 2012.