[1]
S. Cuenca Almenar, “L’<i>Ètica nicomaquea</i> d’Aristòtil en un compendi català del segle XV”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 23, pp. 7–119, Oct. 2012.