[1]
Àlex Mumbrú Mora, “Informe de la tesi doctoral: El problema de la sensibilització de l’àmbit de la moralitat a Kant (DOI: 10.2436/20.3001.01.17)”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 22, pp. 147–165, Dec. 2011.