[1]
B. Torres, “La mirada que escolta. Anàlisi de l’escena central del Fileb Plató (38c-39c) DOI: 10.2436/20.3001.01.13”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 22, pp. 79–116, Dec. 2011.