[1]
B. Torres Morales, “«Incursions en el Fileb» Notícia del Seminari Internacional”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 21, pp. 173–185, Nov. 2010.