[1]
G. Krüger, “El final del Banquet: tragèdia i comèdia (223b-d)”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 21, pp. 147–159, Nov. 2010.