[1]
J. Bayod, “Montaigne i la «filosofia cristiana». Anàlisi d’una pàgina del capítol «Des prières» dels Assaigs”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 21, pp. 47–74, Nov. 2010.