[1]
E. Colomer i Pous, “Déu, fonament de l’humanisme”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 9, pp. 185–193, Nov. 2005.