[1]
J. Martínez Porcell, “Gustav Siewerth, filòsof de la transcendència”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 9, pp. 103–124, Nov. 2005.