[1]
S. Turró i Tomàs, “Llei pràctica i esquematització (de Kant a Fichte)”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 9, pp. 83–98, Nov. 2005.