[1]
J. Giró i París, “El Pensament polític de Carles Cardó i de Jacques Maritain”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 7, pp. 211–219, Nov. 2005.