[1]
J. Nonell, “Y.C. Zarka: la qüestió de l’ésser moral en el segle XVII”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 7, pp. 127–152, Nov. 2005.