[1]
B. Forteza Pujol, “Empirisme, llenguatge i objectivitat a la filosofia de Thomas Hobbes”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 7, pp. 109–136, Nov. 2005.