[1]
J. Monserrat i Molas, “Obres de Leo Strauss dedicades a Thomas Hobbes”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 7, pp. 87–96, Nov. 2005.