[1]
J. Ramírez, “Les Jornades commemoratives del 350è aniversari de la publicació dels ‘Principia Philosophiae’ de Descartes”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 7, pp. 155–165, Nov. 2005.