[1]
J. Ramírez, “La relació entre Locke i Hobbes”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 7, pp. 39–47, Nov. 2005.