[1]
M. Balasch, “La Traducció de Plató com penetració metafísica”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 6, pp. 9–21, Nov. 2005.