[1]
J. Sales i Coderch, “El Fracàs de l’ideal husserlià de la filosofia com a ciència estricta”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 4, pp. 47–58, Nov. 2005.