[1]
J. de Puig i Oliver, “Un Fragment inèdit de Xavier Llorens i Barba sobre la filosofia de Plató, a cura de Jaume Serra i Húnter”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 4, pp. 13–37, Nov. 2005.