[1]
J. A. Vicens Folgueira, “La meditació com a forma del pensament metafísic de René Descartes”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 3, pp. 279–291, Nov. 2005.