[1]
J. M. Coll i Alemany, “Filosofia de la Relació Interpersonal”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 3, pp. 271–279, Nov. 2005.