[1]
J. Ramírez, “La unitat i el caràcter de la filosofia de Locke. Butleltí bibliogràfic sobre la situació dels estudis lockeans, (1983-86)”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 3, pp. 191–206, Nov. 2005.