[1]
J. Sales i Coderch, “La situació filosòfica de René Descartes”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 2, pp. 45–62, Nov. 2005.