[1]
J. González Guardiola, “Cos i ombra. Una aproximació fenomenològica”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 18, pp. 95–108, Apr. 2007.