[1]
D. Lohmar, “El Mètode fenomenològic de la intuïció d’essències i la seva concreció com a variació eidètica”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 18, pp. 71–94, Apr. 2007.