[1]
F. Pereña, “Fenomenologia i poesia lírica: una aproximació fenomenològica al poeta Màrius Torres”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 17, pp. 193–200, Feb. 2007.