[1]
I. Roviró Alemany, “Sartre, Cent anys”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 16, pp. 87–115, Jan. 2006.