[1]
C. Sarrate, “En memòria del professor Fortuny”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 16, pp. 221–225, Jan. 2006.