[1]
J. Sales i Coderch, “S. R. Slings, ‘Plato: Clitophon’ [1999]”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 15, pp. 164–166, Feb. 2005.