[1]
R. Caner-Liese, “Trencament i continuïtat : el lloc de l’Hermenèutica literària”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 14, pp. 61–69, Jan. 2004.