[1]
D. Estrada i Herrero, “La lectura filosòfica de l’obra d’art”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 11, pp. 9–17, Jun. 2002.