[1]
J. Monserrat i Molas, “Comentari d`‘El Polític’ de Plató. Suplement de la filosofia de la ciutat”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 10, pp. 129–137, Jan. 2004.