[1]
J. Mensa i Valls, “El X Congrés Internacional de Filosofia Medieval”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 10, p. 175, Jan. 2004.