[1]
S. Turró i Tomàs, “Evolució general dels estudis fichteans”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 10, pp. 63–70, Jan. 2004.