[1]
A. Suriol Sanz, “ ISBN: 978-84-9134-599-2”., Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 32, pp. 126–128, Mar. 2022.