[1]
A. Sans Pinillos, “Arguments en contra de la vigència de la inferència a la millor explicació viable des d’una perspectiva eco-cognitiva de l’abducció”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 30-31, pp. 177–186, Dec. 2020.