[1]
M. Arquer, J. Cuscó, M. Lorente, J. Montserrat, and B. Torres, “Programa del IV CONGRÉS CATALÀ DE FILOSOFIA”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 28-29, pp. 365–374, Apr. 2018.