[1]
D. Inglada, O. Leira, and M. Villar, “Milestone Project. Neurociència i creativitat”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 28-29, pp. 321–332, Apr. 2018.