[1]
G. A. Amengual Bunyola, “La política lingüística abans de la política lingüística: el multilingüisme monolingüe en el pensament de Ramon Llull”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 28-29, pp. 203–216, Apr. 2018.