[1]
M. Arquer, J. Cuscó, J. Montserrat, and B. Torres, “Nota introductòria”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 28-29, pp. 7–8, Apr. 2018.