[1]
J. Lavilla de Lera, “<i>Fedre</i>: dramatis persona”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 27, pp. 169–192, Jan. 2017.