[1]
J. Cortada Hortalà, “<i>En el llindar de la Filosofia</i> de Josep Maria Capdevila, un projecte entre d’altres projectes”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 27, pp. 41–60, Jan. 2017.