[1]
M. Arquer Cortés, “Filosofia en l’amistat: Els estudis platònics de Jacob Klein a la correspondència amb Leo Strauss”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 26, pp. 153–172, Feb. 2016.