[1]
J. Maria Bech, “La intencionalitat operant (<i>fungierende Intentionalität</i>)”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 26, pp. 117–131, Feb. 2016.