[1]
J. Martínez Fernández, “Hi ha una sola lògica? Pluralisme o monisme”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 25, pp. 105–115, Jan. 2015.