[1]
J. M. Bech, “Passat, present i futur del «camp» filosòfic català”, Anuari de la Soc. Catalana Filos., no. 25, pp. 7–15, Jan. 2015.